Entity Framewok

Popüler Entity Framework veri erişim teknolojisinin hafif, genişletilebilir, açık kaynaklı ve platformlar arası bir sürümüdür.

Popüler Entity Framework veri erişim teknolojisinin hafif, genişletilebilir, açık kaynaklı ve platformlar arası bir sürümüdür.  .NET geliştiricilerinin .NET nesneleri kullanarak bir veritabanıyla çalışmasına olanak tanıyan ve genellikle yazmaları gereken veri erişim kodunun çoğuna olan ihtiyacı ortadan kaldıran bir nesne-ilişkisel eşleyici (O/RM) işlevi görebilir.

Neden Entity Framewok Kullanmalıyım? Entity Framewok’un Avantajları Nelerdir?

  • ORM'nin karmaşıklığı nedeniyle yürütmede bariz bir yavaşlama problemi yaşanır. Bir varlık çerçevesinde, ilk isteğin veri getirmesi oldukça yavaştır, fakat sonraki zamanlarda bir veritabanından veri almak hızlıdır.
  • Entity Framework, veri odaklı uygulamanın daha az kodla kolayca oluşturulmasına ve sürdürülmesine yardımcı olduğu için geliştiricinin hayatını çok kolaylaştırır. Sınırlamaya rağmen tasarımcı, haritalama sürecini basitleştiren Visual Studio'ya entegre olur.
  • Entity Framework, LINQ sağlayıcısıdır.  LINQ, Framework'teki sorguları yazmak için kullanılır ve geliştiricinin etkili sorguları yazmasına yardımcı olur. LINQ, genel SQL benzeri bir dil sunan .NET derleyicileri tarafından desteklenen bir dildir. (Entity Framework, veritabanı olsun veya olmasın tüm nesne sorguları için benzersiz sözdizimi (LINQ / Yoda) sağlar.) SQL kodunun kalitesi, manuel olarak optimize edilmiş SQL koduna sahip yazılım uygulamaları için bir engel halindedir. Bu yazı ile birlikte istenilen veriyi geri getiren herhangi bir SQL kodu uzun zaman gerektiren bir işlem olabilir. ORM'lerin çoğu artık sorguları basitleştirmeye ve yürütmeyi daha hızlı hale getirmeye yardımcı olan LINQ ve lehçesini sağlar.
  • Entity Framework otomatik kod oluşumu sağlar.
  • Entity Framework ile geliştirme maliyeti oldukça düşüktür.
  • Entity Framework geliştiricileri, modelleri görsel olarak tasarlayabilir ve veritabanı haritalamalarını sağlayabilirler.
  • Entity Framework, kavramsal bir model programlama yeteneği sağlar. Ek olarak Entity Framework, birden çok kavramsal modelin tek bir depolama şemasına eşlenmesine izin verir.
  • Entity Framework’de iş nesnelerini sürükle ve bırak tablolarıyla eşlemek oldukça kolaydır.
Türkçe Türkçe (TR)
English English (EN)
Çerez Politikası

Bu web sitesi düzgün çalışabilmesi için çerezlere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylar Kabul et